Strona Główna Katedry
 

   Nasz adres :

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu
Al. Piastów 50
71-310 SZCZECIN

 
tel.  (091) 449 - 46 - 11, (091) 449 - 49 - 00
fax. (091) 449 - 43 - 69
 
e-mail: betonlab@zut.edu.pl
http:// www.betonlab.zut.edu.pl

Strona Główna Katedry